solfangere.jpg

Solfangere 

Har du vannbåren varme i huset? Skal du oppgradere til vannbåren varme? Ønsker du "gratis varme"? Solfangere er en kostnadseffektiv løsning for de som har vannbåren varme eller ønsker å bare bytte bereder. Med enkle grep kan en solfangerløsning knyttes til eksisterende eller nye anlegg og sørge for store besparelser i varmeproduksjonen i form av forvarming tappevann eller lavtemperaturanlegg (gulv-varme eller liknende). Anlegget på bildet er en installasjon på et hus fra 1985. Statistikk fra kraftselskapet sier at dette normalt har hatt et forbruk på cirka 40.000kWh/år. De siste 3 årene har forbruket ligget på 13.600kWh!! For befaring, råd eller tips - ta kontakt med oss!